Juniper Networks Design Fundamentals

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu üç günlük kurs, genel ağ tasarımı için giriş niteliğindeki en iyi uygulamaları, teoriyi ve tasarım ilkelerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖNGEREKLİLİKLER

• Routing ve switching mimarileri ve protokolleri bilgisi.

• Juniper Networks ürünleri ve çözümleri hakkında bilgi.

• Altyapı güvenlik ilkeleri bilgisi.

• Hypervisors ve load balancer hakkında temel bilgiler.

HEDEFLER

• Ağ tasarımı ve ortak iş gereksinimlerine genel bir bakış sağlamak.

• Campus, WAN, veri merkezi ve güvenlik mimarileri ile ilgili temel ürün gruplarını belirlemek.

• Ortak RFP gereksinimlerini tanımlayıp,yorumlamak.

• Veri toplayarak ve key stakeholders ile çalışarak bir ağ tasarımını gerçekleştirmek.

• Müşteri verilerini işlemek ve tasarım isteklerini listelemek.

• Tasarım önerisi için sınırları ve kapsamı tanımlamak.

• Bir tasarım teklifi oluştururken bazı hususları listelemek.

• Ağ güvenliği tasarım ilkeleri ve ortak güvenlik açıkları hakkında genel bilgi sağlamak.

• Ağın güvenliğini sağlamak için üst düzey tasarım unsurlarını ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Campus ağ tasarımının bileşenlerini listelemek.

• Campus için en iyi konum uygulamaları ve tasarım konularını bulmak.

• Campus için mimari tasarım seçeneklerini tanımlamak.

• WAN bileşenlerini listelemek.

• WAN için en iyi uygulamaları ve tasarım düşüncelerini tanımlamak.

• WAN için tasarım seçeneklerini tanımlamak.

• Veri merkezi tasarımının bileşenlerini listelemek.

• Veri merkezi için en iyi uygulamaları ve tasarım düşüncelerini tanımlamak.

• Veri merkezi için mimari tasarım seçeneklerini açıklamak.

• İş sürekliliğini ve bir ağ tasarımındaki önemi tanımlamak.

• High availability tasarım hususlarını ve en iyi uygulamaları açıklamak.

• High availability teklifleri ve çözümleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

• Ağ tasarımında çevresel hususlara genel bir bakış sağlamak.

• Ağı yönetmek için tasarımla ilgili dikkat edilecek hususları ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Ağ yönetimi için Juniper Networks ve üçüncü taraf seçeneklerine genel bakış sağlamak.

• Ağ otomasyonuna yönelik tasarım unsurlarını ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Otomasyon araçlarına genel bakış sağlamak.

• Müşteri gereksinimlerini karşılayan bir ağ tasarımı teklifi oluşturmak.

• Ağ geçişinde kullanılan en iyi uygulamaları tanımlamak.

• Various campus network topographies’i listelemek.

• Campus için örnek tasarım seçeneklerini açıklamak.