Yükleniyor

Juniper Networks Design Fundamentals

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu üç günlük kurs, genel ağ tasarımı için giriş niteliğindeki en iyi uygulamaları, teoriyi ve tasarım ilkelerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖNGEREKLİLİKLER

• Routing ve switching mimarileri ve protokolleri bilgisi.

• Juniper Networks ürünleri ve çözümleri hakkında bilgi.

• Altyapı güvenlik ilkeleri bilgisi.

• Hypervisors ve load balancer hakkında temel bilgiler.

HEDEFLER

• Ağ tasarımı ve ortak iş gereksinimlerine genel bir bakış sağlamak.

• Campus, WAN, veri merkezi ve güvenlik mimarileri ile ilgili temel ürün gruplarını belirlemek.

• Ortak RFP gereksinimlerini tanımlayıp,yorumlamak.

• Veri toplayarak ve key stakeholders ile çalışarak bir ağ tasarımını gerçekleştirmek.

• Müşteri verilerini işlemek ve tasarım isteklerini listelemek.

• Tasarım önerisi için sınırları ve kapsamı tanımlamak.

• Bir tasarım teklifi oluştururken bazı hususları listelemek.

• Ağ güvenliği tasarım ilkeleri ve ortak güvenlik açıkları hakkında genel bilgi sağlamak.

• Ağın güvenliğini sağlamak için üst düzey tasarım unsurlarını ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Campus ağ tasarımının bileşenlerini listelemek.

• Campus için en iyi konum uygulamaları ve tasarım konularını bulmak.

• Campus için mimari tasarım seçeneklerini tanımlamak.

• WAN bileşenlerini listelemek.

• WAN için en iyi uygulamaları ve tasarım düşüncelerini tanımlamak.

• WAN için tasarım seçeneklerini tanımlamak.

• Veri merkezi tasarımının bileşenlerini listelemek.

• Veri merkezi için en iyi uygulamaları ve tasarım düşüncelerini tanımlamak.

• Veri merkezi için mimari tasarım seçeneklerini açıklamak.

• İş sürekliliğini ve bir ağ tasarımındaki önemi tanımlamak.

• High availability tasarım hususlarını ve en iyi uygulamaları açıklamak.

• High availability teklifleri ve çözümleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

• Ağ tasarımında çevresel hususlara genel bir bakış sağlamak.

• Ağı yönetmek için tasarımla ilgili dikkat edilecek hususları ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Ağ yönetimi için Juniper Networks ve üçüncü taraf seçeneklerine genel bakış sağlamak.

• Ağ otomasyonuna yönelik tasarım unsurlarını ve en iyi uygulamaları listelemek.

• Otomasyon araçlarına genel bakış sağlamak.

• Müşteri gereksinimlerini karşılayan bir ağ tasarımı teklifi oluşturmak.

• Ağ geçişinde kullanılan en iyi uygulamaları tanımlamak.

• Various campus network topographies’i listelemek.

• Campus için örnek tasarım seçeneklerini açıklamak.