Yükleniyor

Advanced Junos Enterprise Routing

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu dört günlük kurs, öğrencilere gerekli araçları sağlamak için tasarlanmıştır.Bir kuruluştaki Layer 3 bileşenlerini uygulama, izleme ve sorun giderme konularını içermektedir.Gösteriler ve uygulamalı laboratuvarlar aracılığıyla öğrenciler, Junos işletim sistemini ve protokol işlemlerini izleme ve yapılandırma konusunda deneyim kazanacaklardır.

ÖNGEREKLİLİKLER

Öğrenciler; temel ağ bilgisi ve Open Systems Interconnection (OSI) modeli ve TCP / IP protokol paketi,temel routing ilkeleri ile çalışma tecrübesine sahip ayrıca Introduction to the Junos Operating System (IJOS) ve Junos Intermediate Routing (JIR) eğitimlerine katılmış olmalıdır.

HEDEFLER

• Çeşitli OSPF link-state advertisement (LSA) türlerini tanımlamak.

• Bir OSPF ağında LSA'larda flood’u açıklamak.

• Shortest-path-first (SPF) algoritmasını tanımlamak.

• OSPF alan türlerini ve operasyonlarını tanımlamak.

• Çeşitli OSPF alan tiplerini yapılandırmak.

• OSPF'de sorun gidermek ve doğrulamak için ortak komutları listelemek.

• Farklı OSPF sorunlarını çözümlemek.

• Rota sınırları belirleyip, özetlemek.

• Routing politikası veya belirli yapılandırma seçenekleri gerektiren olayları tanımlamak.

• Çeşitli olaylar için çözümler uygulamak üzere routing politikasını ve belirli yapılandırma seçeneklerini kullanmak.

• Temel ve genel BGP özelliklerini açıklamak.

• BGP için rota seçim sürecini açıklamak.

• Rota seçim sürecini nasıl değiştireceğinizi açıklamak.

• BGP için bazı gelişmiş seçenekleri yapılandırmak.

• Routing politikasını kullanarak BGP öznitelikleri işlemek.

• BGP için kullanılan genel komutları listelemek.

• Kurumsal ortamda kullanılan ortak routing politikalarını açıklamak.

• BGP kullanarak gelen ve giden trafik için bir routing politikası uygulamak.

• Routing politikası yapısı ve yapılandırması ile ilgili sorunları çözümlemek.

• Routing politikası sorunlarını gidermek için genel komutları tanımlamak.

• Çeşitli CoS bileşenlerini ve ilgili işlevlerini tanımlamak.

• CoS işlemeyi, SRX Serisi Service Gateways CoS varsayılanlarıyla birlikte açıklamak.

• CoS'yi doğrulayıp,troubleshoot uygulamak.

• IP multicast yayın trafik akışını tanımlamak.

• IP multicast yayın bileşenlerini tanımlamak.

• IP multicast yayın adresleme işlevinin nasıl çalıştığını açıklamak.

• Yayındaki multicast Reverse Path Foorwarding (RPF) gereksinimini tanımlamak.

• Internet Group Management Protocol (IGMP) rolünü, mevcut IGMP versiyonlarını açıklamak.

• IGMP'yi yapılandırmak.

• Ortak multicast routing protocols’ü tanımlamak.

• Rendezvous Point (RP) keşif seçeneklerini açıklamak.

• Physical Interface Module (PIM) modlarını yapılandırmak.

• RP keşif mekanizmalarını yapılandırmak.

• Source-specific multicast (SSM) temel gereksinimlerini, yararlarını ve uyarılarını tanımlamak.

• SSM için kullanılan adres aralıklarını listelemek.

• Bir SSM uygulamasında, Internet Group Management Protocol version 3 (IGMPv3) ve PIM sparse mode’nin (PIM-SM) rolünü göstermek.