Yükleniyor

1.Kur

EĞİTİM İÇERİĞİ


5 günlük kursta;


• Komut satırına erişin

• Bir Linux sistemine giriş yapın ve basit komutları çalıştırın.

• Dosyaları komut satırından yönetme.

• Dosyaları bash shell sisteminden kopyalayın, taşıyın, oluşturun, silin ve düzenleyin.

• Metin dosyalarını oluşturma, görüntüleme ve düzenleme.

• Metin dosyalarını, komut çıktısından veya bir editörden oluşturun, görüntüleyin ve düzenleyin.

• Yerel Linux kullanıcılarını ve gruplarını yönetin

• Yerel Linux kullanıcılarını ve gruplarını yönetin ve yerel şifre politikalarını yönetin.

• Linux dosya sistemi izinleriyle dosyalara erişim kontrolü.

• Dosyalara Linux dosya sistemi izinlerini ayarlayın ve farklı izin ayarlarının güvenlik etkilerini yorumlayın.

• Linux süreçlerini izlemek ve yönetmek.

• Sistem hakkında bilgi edinin ve üzerinde çalışan işlemleri kontrol edin.

• Kontrol hizmetleri ve etkinlikler.

• Systemd'yi kullanarak ağ hizmetlerini ve sistem sunucularını denetleme ve izleme.

• OpenSSH servisini yapılandır ve güvenli hale getir

• OpenSSH kullanarak güvenli bir şekilde uzak sistemlerde komut satırına erişim sağlama.

• Troubleshooting amacıyla ilgili sistem kayıt dosyalarını bulun ve doğru şekilde yorumlayın.

• Linux ağını yönetin.

• Linux sistemlerinde temel IPv4 ağını yapılandırın.

• Sistemler arasında dosya arşivleme ve kopyalama.

• Dosyaları arşivleyin ve bunları bir sistemden diğerine kopyalayın.

• Yazılım paketlerini yükleyin ve güncelleyin.

• Linux dosya sistemlerine erişim.

• Linux sistemindeki mevcut dosya sistemlerine erişin ve inceleyin.

• Virtualized sistemleri kullan.

• Linux sanal makineleri KVM ve libvirt ile oluşturun ve kullanın.