Yükleniyor

Juniper Networks Cloud Fundamentals

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu üç günlük kurs, öğrencilere bir bulut anlayışı sağlamak için tasarlanmıştır.Etkin ağlar, bulut hizmeti dağıtım kavramları ve sanallaştırılmış ağ vSRX ve vMX gibi platformlar öğrenilir. Bu ders, yüksek düzeyde genel bir bakış ve aşağıdaki kavramların anlaşılmasını sağlar;

• Bulut Ağ Yerleşimi

• Bulut Ağ Kavramları

• Bulut Tasarımı

• Bulut Uygulama Yöntemleri

• Bulut Hizmetleri

• Juniper Networks Sanallaştırılmış Platformlar

ÖNGEREKLİLİKLER

Öğrenciler temel TCP / IP becerileri,

Veri merkezi ortamlarının genel anlayışı,

Genel bir işletme WAN anlayışı,

Ortamlar ve sanallaştırma ile ilgili temel bilgiye sahip olunmalı.

HEDEFLER

• Ağ yerleşimi ve temel kavramlarını açıklamak.

• Özel, genel ve karma bulut mimarisini ve uygulamasını açıklamak.

• Bulut ağ ortamında hizmetlerin uygulanmasını tanımlamak.

• Juniper vSRX platformunun uygulamasını ve işlevlerini tanımlamak.

• Juniper vMX platformunun uygulamasını ve işlevlerini tanımlamak.

• Juniper NFX platformunun uygulamasını ve işlevlerini tanımlamak.

• Genel buluttaki Juniper Networks sanallaştırılmış platformlarının rolünü tanımlamak

• Juniper Networks Cloud Connector'ın işlevselliğini ve kullanımını tanımlamak.

• Software Defined Networking ihtiyacını açıklamak.

• Temel SDN kavramlarını açıklamak.

• Yaygın SDN uygulama türlerini açıklamak.

• Ana Network Function Virtualization bileşenlerini tanımlamak.

• Bulut hizmetlerini izleyebilmek.

• Bulut hizmetlerinde AppFormix'in işlevlerini tanımlamak.

• SDN WAN kavramlarını açıklamak.

• NorthStar Controller rolünü, işlevlerini ve özelliklerini tanımlamak.

• WANDL / IP MPLS görünümünün rolünü, işlevlerini ve özelliklerini tanımlamak.

• vCPE ve uCPE bileşenlerini işlemek.

• Contrail Service Orchestration rolünü ve işlevlerini açıklamak.

• Software Defined Secure Network kavramlarını tanımlamak.

• Bir SDN ortamını güvence altına alma yöntemlerini bulmak.

• SDSN bileşenlerinin işlevselliğini tanımlamak.