Yükleniyor

Global Traffic Manager

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

2 günlük kursta, profesyonellerin ağdaki DNS ağ sistemlerini ve geniş alan ağlarını anlamalarını, ön kurulum öncesi bilgi toplama işlemlerini yenilemelerini ve bu bilgileri bir GTM Sistemi kurma sürecine uygulamayı amaçlar. Hem simüle edilmiş kurulum aktivitelerini hem de uygulamalı alıştırmaları kullanarak, katılımcılar hem birincil hem de ikincil GTM Sistemlerini, WAN sistemlerini, çoklu GTM Sistemlerini entegre ederek ve DNS sistemlerini bir GTM'ye geçirerek gerçek zamanlı deneyim kazanırlar.Katılımcılar ayrıca ağ yöneticilerine yardımcı olan temel GTM yönetim interfaceleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca, bu ders, GTM Sistemleri ve ağlarının yanı sıra dinamik ve statik load balancing ve GTM rapor ekranlarının yapılandırılmasını, izlenmesini ve test edilmesini de kapsar.