Yükleniyor

Junos Service Provider Switching

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu iki günlük kurs,LAN, Layer 2 adres öğrenme, bridging, Virtual LAN (VLAN), provider bridging,VLAN çevirisi, spanning-tree protocols,Ethernet Operation Administration and Maintenance (OAM), Integrated Routing and Bridging (IRB) arayüzlerinin sisteme özel uygulamaları,routing örnekleri, sanal switch’ler, load balancing,port yansıtma,Multi VLAN Registration Protocol (MVRP), Link Aggregation Groups (LAG) ve Multi Chassis LAG’ı (MC-LAG) kapsar.

ÖNGEREKLİLİKLER

Öğrenciler, temel ağ bilgisine,Open Systems Interconnection (OSI) referans modeli ve TCP / IP protokol paketi hakkında bilgi sahibi olmalıdır ayrıca IJOS eğitimi almış olmalıdır.

HEDEFLER

• Carrier Ethernet'i tanımlamak.

• Farklı Ethernet standartları organizasyonlarını tanımlamak.

• MX Serisi 3D Universal Edge Routers’ta bulunan Layer 2 hizmetlerini tanımlamak.

• Ethernet LAN'ın işlevini açıklamak.

• Bridging ortamında routing’I açıklamak.

• Ethernet frame filtrelemesini tanımlamak.

• VLAN etiketlemesi uygulamak.

• MVRP'yi tanımlayıp,uygulamak.

• IRB'yi uygulamak.

• Layer 2 firewall filtresini uygulamak.

• Bir routing örneğinin kullanımını açıklamak.

• Bir virtual router’in işlevini açıklamak.

• Logical Systems’I tanımlamak.

• Bir virtual switch uygulamak.

• Bağlantılı routing örneklerini açıklamak.

• Service provider bridging bileşenlerini tanımlamak.

• Provider bridging’i yapılandırmak.

• Spanning Tree Protocol (STP) amacını açıklamak.

• STP'nin, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) ve VLAN Spanning Tree Protocol (VSTP) temel işleyişlerini açıklamak.

• STP'yi, RSTP'yi, MSTP'yi ve VSTP'yi yapılandırmak.

• Bridge Protocol Data Unit (BPDU), loop ve root korumasının amacını açıklamak.

• Tipik OAM özelliklerini açıklamak.

• Link Fault Management (LFM) temel çalışmasını tanımlamak.

• Connectivity Fault Management (CFM) temel çalışmasını tanımlamak.

• Ethernet OAM'yi yapılandırmak.

• Ethernet Ring Protection (ERP) temel çalışmasını tanımlamak.

• ERP'yi yapılandırmak.

• LAG'lar ve MC-LAG'ların temel çalışmasını tanımlamak.

• LAG ve MC-LAG'ları yapılandırmak.

• MX Serisi virtual chassis’in temel işlevlerini tanımlamak.

• Ağ işlemlerini bozan ortak sorunları listelemek.

• Ağ sorunlarında kullanılan araçları tanımlamak.