Yükleniyor

Administering BIG-IP

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

2 günlük kursta ağ yöneticilerine, ağ operatörlerine ve ağ mühendislerine, bir uygulama dağıtım ağında yaygın olarak kullanıldığından BIG-IP sisteminin işlevsel bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Ders, öğrencileri BIG-IP sistemine, konfigürasyon nesnelerine, trafiği nasıl işlediğine ve tipik idari ve operasyonel faaliyetlere nasıl uygulandığını tanıtmaktadır. Ders, konferans, uygulamalı laboratuvarlar, interaktif gösteriler ve tartışmalar içerir.

KONULAR

• BIG-IP sistemi ile çalışmaya başlama

• BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) ile trafik işlemleri

• TMSH (TMOS Shell) komut satırı arayüzünü kullanma

• NAT'ları ve SNAT'ları kullanma

• Uygulama sağlığını izleme ve nesne durumunu yönetme

• SSL boşaltma ve yeniden şifreleme dahil olmak üzere profillerle trafik davranışını değiştirme

• Kaynak adresi yakınlığı ve çerez kalıcılığı dahil olmak üzere, devam eden trafik davranışının değiştirilmesi

• Kayıt (yerel, yüksek hızlı ve eski uzaktan günlüğe kaydetme) ve tcpdump kullanarak BIG-IP sisteminde sorun giderme

• Kullanıcı rolleri ve yönetim bölümleri

• vCMP kavramları

• iRules ile uygulama dağıtımını özelleştirme