Yükleniyor

Junos for Security Platforms

EĞİTİM İÇERİĞİ


DERSE GENEL BAKIŞ

Bu beş günlük kurs, tipik bir ağ ortamında SRX Serisi Service Gateways yapılandırmasını, çalışmasını ve uygulanmasını kapsar. Bu dersin ana konuları şunlardır: güvenlik bölgeleri, güvenlik politikaları, Network Address Translation (NAT), IPsec VPN'ler ve chassis cluster. Öğrenciler,Junos OS'yi yapılandırma ve Junos güvenlik cihazlarının cihaz işlemlerini izleme konusunda deneyim kazanacaklardır

ÖNGEREKLİLİKLER

Öğrenciler temel ağ bilgisi ve Open Systems Interconnection (OSI) referans modeli ve TCP / IP protokol paketi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenciler ayrıca IJOS ya da eşdeğer bir eğitim almış olmalıdır.

HEDEFLER

• Geleneksel routing ve güvenliği tanımlamak.

• SRX Serisi Service Gateways cihazlarına ve Junos OS yazılım mimarisine genel bir bakış sağlamak.

• SRX Serisi Service Gateways cihazları tarafından gerçekleştirilen logical paket akışı ve oturum oluşturmayı tanımlamak.

• Bölgeleri tanımlayıp, yapılandırmak.

• Güvenlik politikalarını tanımlayıp, yapılandırmak.

• Junos güvenlik platformlarında uygulandığı gibi NAT'ı tanımlayıp, yapılandırmak.

• IP Security (IPsec) Virtual Private Network (VPN) amacını ve mekaniğini açıklamak.

• Route-based IPsec VPN'lerini uygulamak.

• Hub-and-Spoke VPN'leri, grup VPN'lerini ve ADVPN'leri uygulamak.

• IPsec VPN'lerinde troubleshooting uygulamak.

• Chassis cluster tanımlayıp, yapılandırmak.

• Chassis cluster’e troubleshooting uygulamak.